Incluzio Twenterand > Automatisch gezag

Automatisch gezag

Wie heeft het gezag over het kind?

Vaak is het niet duidelijk hoe het is geregeld met het gezag over de kinderen.

Als je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgen beide ouders automatisch het gezag over de kinderen die in het huwelijk of geregistreerde partnerschap zijn geboren. Wanneer je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft alleen de moeder het gezag. De andere ouder kan het kind wel erkend hebben, maar tot voor kort was er dan geen sprake van gezag.

Op 22 maart 2022 is er een wet aangenomen dat wanneer het kind erkend is door de andere ouder, de ander ouder ook automatisch het gezag krijgt.

Wat is het verschil tussen een kind erkennen en het gezag hebben?

Door erkenning ontstaat er een juridische band tussen de andere ouder en het kind, maar wordt hierdoor niet de wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer ook het gezag is aangevraagd, voorheen bij de rechtbank, dan mag de andere ouder meebeslissen over de opvoeding en verzorging van het kind.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Vaak is het niet duidelijk of de andere ouder ook het gezag heeft over het kind. Dit brengt, met name bij een echtscheiding, praktische ongemakken met zich mee. Denk hierbij aan het toestemmingsformulier die de ander nodig heeft als het kind mee naar het buitenland op vakantie gaat.