Incluzio Twenterand > Gezinswerk

Gezinswerk

Onze gezinswerkers bieden ondersteuning in gezinnen waar de ouders, kinderen of beide vastlopen. Dat kan om kleine dingen gaan, maar ook om structurele problemen of een crisissituatie in het gezin zoals een scheiding.

Als ouder of opvoeder is het heel normaal om vragen te hebben over bijvoorbeeld de opvoeding van je kind, het omgaan met pubergedrag of huisvesting. Maar het kan ook zijn dat je je zorgen maakt over de ontwikkeling van jouw kind. Of dat je als tiener de verleiding tot alcohol of drugs moeilijk kunt weerstaan of geldproblemen hebt omdat je niet weet hoe je verstandig met geld moet omgaan. In al deze gevallen zijn onze gezinswerkers er om je weer op de goede weg te helpen.

Nieuwsgierig of wij misschien iets voor jouw gezin kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Dan kijken we samen of wij jullie weer op weg kunnen helpen, we hebben veel kennis en ervaring op het gebied van opvoeding en gezin. Maar het kan ook zijn dat er specialistische ondersteuning of zorg nodig is, dan verwijzen we je door.

Niet op één, maar op meerdere vlakken ondersteuning nodig?

Het kan zijn dat er niet één ding speelt, maar dat er meerdere dingen spelen binnen het gezin. Wij vinden het in dat geval belangrijk dat we de volledige ondersteuningsvraag vaststellen. Ons principe is: 1 gezin, 1 plan. We onderzoeken daarbij wat verschillende hulpvragen in het gezin zijn en waar deze mogelijk mee te maken hebben. Als nodig zetten we brede ondersteuning in, gaan we mee naar afspraken en kijken we niet in eerste instantie naar protocollen, maar naar wat de gezinsleden echt nodig hebben. We werken met gezinnen met kinderen in alle leeftijden, van 0 tot 25 jaar.

We geven professionele begeleiding en sluiten aan bij met name ingewikkelde situaties waarbij meerdere hulpvragen zijn. We pakken dus niet slechts een van deze vragen aan, maar waar mogelijk allemaal. Zo helpen we jullie als gezin weer goed op weg. Voor nu en in de toekomst.

Wij werken veel samen met andere maatschappelijke partijen, GGD, huisartsen en scholen, maar ook met geïndiceerde zorg zoals Dimence en ambulante begeleiding.

Aanmelden voor gezinswerk?

We werken ook indicatieloos. Dat betekent dat je niet per se een verwijzing nodig hebt vanuit je huisarts of school. Wil jij jezelf of (iemand uit) je gezin bij ons aanmelden? Dat kan via onderstaande knop. Ook als je een verwijzer bent, kun je hier een digitale aanmelding doen.

Ons team Gezinswerk

Maurien Abbink

Gezinswerker
E: mabbink@incluzio.nl
T: 06 – 11589978

 

Annika Woltersom

Gezinswerker
E: awoltersom@incluzio.nl
T: 06 – 57290275

Nicolette Tibboel

Gezinswerker
E: ntibboel@incluzio.nl
T: 06-11051133

Lise Hoekstra

Gezinswerker
E: lise.hoekstra@incluzio.nl
T: 06-51118951