Incluzio Twenterand > Het ouderschapsplan en verhuizen

Het ouderschapsplan en verhuizen

Mag een ouder verhuizen als in het ouderschapsplan staat dat er niet buiten een straal van een aantal kilometers mag worden verhuisd?

Er is een uitspraak geweest bij de Rechtbank Midden-Nederland over een verzoek tot plaatsvervangend toestemming van de vader om buiten een straal van 10 kilometer te verhuizen, terwijl er andere afspraken waren gemaakt in het ouderschapsplan.

De vader is in juli 2021 verhuisd naar een woonplaats die meer dan tien kilometer van de woonplaats van de moeder is. Hiervoor had de vader toestemming nodig van de moeder, aangezien beide ouders hebben afgesproken een co-ouderschap te vervullen. Dit is in het ouderschapsplan beschreven.

Aangezien de vader onvoldoende heeft aangetoond, dat de verhuizing onvermijdelijk was, heeft de rechter geoordeeld dat de belangen van de kinderen zich verzetten tegen de verhuizing. De rechtbank heeft dan ook het verzoek afgewezen, ondanks dat dit ingrijpende financiële gevolgen heeft voor de vader.

Voor de hele uitspraak klik hier.