Incluzio Twenterand > Informatie voor het samengestelde gezin

Informatie voor het samengestelde gezin

Scheiding en het samengestelde gezin

Het kan goed zijn dat je na jouw scheiding een nieuwe partner vindt. Wellicht heeft deze nieuwe partner ook kinderen, waardoor je een nieuwe situatie krijgt waar iedereen aan moet wennen. Ieder heeft zijn eigen gewoontes en ‘rituelen’ waardoor het veel aanpassingsvermogen vraagt.

Door de komst van een nieuwe partner beseffen kinderen dat een scheiding definitief is. Kinderen hebben vaak altijd nog hoop dat de relatie weer herstelt. Door het wegvallen van die hoop komt het kind opnieuw in een soort crisis terecht. Daarnaast moet jouw kind je nu delen met een nieuwe partner. Het kind kan zich nu ongehoord voelen.

Betrek  je kind waar mogelijk

Blijf in gesprek en betrek jouw kind overal waar dat kan. Zorg ervoor dat het kind niet in het diepe valt! Neem je kind serieus.

Loyaliteit

Een kind zal altijd loyaal zijn aan de eigen ouders, broertjes en zusjes. Als er een stiefouder komt, zal dit heel veel geduld en aandacht vragen. Iedereen moet weer een nieuwe plek binnen het gezin krijgen. Soms is er ruzie. Dit heeft niets te maken met het idee dat het kind de stiefouder niet zou mogen, maar het is eerder een stukje rouwverwerking. Het bestaande gezin, zoals dat was, blijkt nu definitief voorbij.

Zelfs als het kind de nieuwe stiefouder leuk vindt, voelt dit toch als verraad richting de andere ouder. Ook dit kan weer problemen opleveren. Het kind komt dan in een loyaliteitscrisis.

Steun je nieuwe partner

Een tip voor omgaan met stiefkinderen: steun als nieuwe partner de ouder in zijn of haar ouderrol, maar neem de ouderrol niet over. Gun iedereen tijd. Gemiddeld duurt het zeven jaar voordat er binnen het gezin weer balans is. Ouders die altijd samen voor de kinderen hebben gezorgd, hadden een evenwicht gevonden binnen het gezin. Bij een stiefouder die daar ineens bij komt, is dat evenwicht er nog niet.

In stiefgezinnen kunnen problemen met gezag groter worden als de stiefouder onmiddellijke volgzaamheid verlangt. Soms krijgt de stiefouder ook een dubbele boodschap van de ouder wat het extra moeilijk maakt. Aan de ene kant wil de ouder bijvoorbeeld dat de kinderen naar de stiefouder luisteren, terwijl de ouder aan de andere kant geen bemoeienis van de stiefouder wil.

Tips voor samengestelde gezinnen

  • Zorg dat je zoveel mogelijk op één lijn staat en blijf communiceren.
  • Verdeel je aandacht over de eigen kinderen en de stiefkinderen.
  • Wees je bewust over het schuldgevoel jegens je eigen kinderen, maar laat het niet de overhand krijgen.
  • Accepteer dat de kinderen rituelen heeft met de ouders. Ga dit niet nadoen maar creëer eigen rituelen. Hierdoor voorkom je dat de kinderen niet gaan vergelijken.
  • Spreek nooit kwaad over de andere ouder!
  • Accepteer dat je een andere start hebt in de relatie dan anders. Jullie start is gebaseerd op verdriet. Accepteer dit en blijf communiceren.