Incluzio Twenterand > Gratis online trainingen voor alle inwoners van Twenterand

Gratis online trainingen voor alle inwoners van Twenterand

Met ingang van juni 2024 kunnen alle inwoners van de gemeente Twenterand gratis en anoniem online trainingen volgen via het gezondheidsplatform Gezondeboel. De trainingen zijn divers en geschikt voor jong en oud. Stel, je hebt moeite met je concentreren op school of op je werk, je zit niet zo lekker in je vel of je wilt af van een slechte gewoonte zoals roken. Dan denk je niet meteen: ik heb hulp nodig. Wat logisch is, want je weet niet in hoeverre dit normaal is en iedereen heeft dit wel eens. Je wilt het ook niet meteen heel zwaar maken. Vaak heb je dan maar een klein steuntje in de rug nodig om weer verder te kunnen. Juist voor dit soort situaties biedt Gezondeboel laagdrempelige trainingen die je in je eigen tempo doet. De zelfhulpprogramma’s zijn gericht op uitdagingen waar mensen in het dagelijks leven tegenaan lopen en geven praktische handvatten om de eigen veerkracht te vergroten.

Op het platform Gezondeboel kunnen mensen allerlei programma’s doen op het gebied van mentale gezondheid. Het aanbod in Twenterand is gericht op onder meer jongeren, die bijvoorbeeld ingaan op het omgaan met emoties, studievaardigheden, faalangst of relaties en seksualiteit. Of op actuele onderwerpen zoals ‘te veel sociale media’ of ‘echtscheidingen’. Daarnaast is er ook voor volwassenen een brede keuze in trainingsonderwerpen, waaronder balans in het leven, mantelzorg, autisme, rouw en leefstijl.

Hoe werkt Gezondeboel?

Gezondeboel is een platform voor mensen die zelfstandig aan hun mentale welzijn willen werken. Het is gratis en op elk moment van de dag toegankelijk – vanaf welke plek dan ook. Mensen uit de gemeente Twenterand kunnen zoveel online trainingen volgen als dat zij willen.

Het aanmelden en volgen van trainingen gebeurt in principe anoniem. Incluzio Twenterand heeft geen inzicht in gegevens of trainingsresultaten. Voor mensen die tijdens of na het doen van een training ondersteuning willen, komen na aanmelding op het platform uit bij het Zorg Informatiepunt van Zorgsaam.

Meer informatie of een training volgen?

Gezondeboel is onderdeel van Therapieland, een landelijk e-health platform. Het platform kan ook door professionals ingezet als aanvulling op basisbegeleiding of specialistische zorg, als zogenoemde blended care.

Meer informatie over Gezondeboel en het trainingsaanbod in deze gemeente is te vinden op www.incluziotwenterand.nl/gezondeboel. Of neem contact met ons op via twenterand@incluzio.nl.