Incluzio Twenterand > MAXX Jongerenwerk is één jaar onderweg, jongeren en samenwerkingspartners zijn lovend

MAXX Jongerenwerk is één jaar onderweg, jongeren en samenwerkingspartners zijn lovend

Het samenwerkingsverband MAXX Jongerenwerk Twenterand, bestaande uit Stichting Jongerenwerk Den Ham (SJDH), Reflection, Wijk Next en Incluzio Uitvoering Oost, krijgt ruim een jaar na de gezamenlijke start een bijzonder hoge waardering van jongeren en andere belanghebbenden. Uit een recent klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat jongeren een gemiddeld rapportcijfer geven van 9,2. Ouders en samenwerkingspartners waarderen MAXX met een 8,4.

In oktober 2022 heeft MAXX een digitale vragenlijst verstuurd aan 75 jongeren en 90 ouders en samenwerkingspartners in de gemeente Twenterand, waaronder ouders, leden van de gemeente Twenterand, onderwijsinstanties, politie en organisaties actief in zorg en welzijn. De algemene resultaten zijn uitermate positief.

Jongeren voelen zich gehoord en gezien

Van de vijftig jongeren die de enquête ingevuld hebben, is meer dan negentig procent positief tot zeer positief over de dienstverlening van MAXX Jongerenwerk. Ze voelen zich gezien en gehoord door de jongerenwerkers en benaderen hen gemakkelijk met hun vragen. Ze vinden de jongerenwerkers goed bereikbaar en de activiteiten omschrijven zij als iets waar ze leeftijdsgenoten ook mee naartoe zouden nemen.

Jongeren zien zelfs graag nog meer activiteiten vanuit MAXX. Aangezien er vanuit de opdracht een beperkt aantal uren toegekend is aan dit samenwerkingsverband, biedt dit kansen aan de jongeren zelf van wie zeventig procent in dit onderzoek aangeeft graag mee te helpen bij het organiseren van nieuwe activiteiten. Hun betrokkenheid is dus hoog. Samen met deze jongeren en vrijwilligers zal het team van MAXX gaan nadenken over aanvullende activiteiten.

 

Samenwerkingspartners: MAXX presteert bovengemiddeld

Waar twintig procent van de ouders en samenwerkingspartners genoeg heeft aan eenmalig contact met het jongerenwerk, is dit voor bijna de helft van de respondenten wekelijks of maandelijks.

Zij geven aan dat afspraken worden nagekomen. De samenwerking wordt als prettig ervaren, partners weten waarvoor ze MAXX kunnen benaderen en doen dit ook. Ook vinden zij de zichtbaarheid van MAXX in de wijk goed.

Opvallend is dat ruim tachtig procent van de respondenten aangeeft dat MAXX bovengemiddeld tot ver bovengemiddeld presteert ten opzichte van andere welzijnsorganisaties. Dit wordt bekroond met een gemiddeld rapportcijfer van 8,4.

Deze resultaten tonen aan dat MAXX goed op weg is met haar brede aanpak van het jongerenwerk in Twenterand.