Incluzio Twenterand > Nieuwe lichting Politiekids ontvangt diploma van wethouder Vedder in stadhuis

Nieuwe lichting Politiekids ontvangt diploma van wethouder Vedder in stadhuis

Op vrijdag 21 april hebben 23 kinderen in het stadhuis van Enschede een Politiekids certificaat ontvangen van de nieuwe wethouder Harmjan Vedder. De afgelopen drie maanden hebben zij deelgenomen aan Politiekids, een initiatief dat geleid wordt door de politie Enschede en SVEN, onderdeel van Incluzio Uitvoering Oost, om Enschede-West veiliger en leefbaarder te maken. De kinderen hebben verschillende trainingen gedaan waarbij het belang van een goede gezondheid, zelfvertrouwen en onderlinge samenwerking centraal stond.

Politiekids heeft als doel om wijken en buurten in Enschede-West leefbaarder te maken. Van januari tot en met april 2023 hebben de kinderen meerdere keren samen getraind en verschillende uitstapjes gemaakt, waaronder een bezoek aan een cellencomplex op het politiebureau. Ook hebben ze samen met de politie snelheidscontroles uitgevoerd en hebben zij mensen aangesproken op het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer.

kinderen doen snelheidscontrole in wijk met politie en SVEN

Ga mee op stap met de Politiekids van Enschede in deze video

Een aantal van deze kinderen wil later politieagent worden. Dit was goed terug te zien in hun gedrevenheid tijdens de trainingen. Een van de ouders vertelt: “Ik word al met regelmaat aangesproken door zoonlief wanneer ik kleine regels overtreed.”

Werken aan leefbaarheid in de wijk

Politiekids is onderdeel van de integrale wijkaanpak in Enschede om zo de leefbaarheid verder te verbeteren. Door kinderen uit de wijk hierbij te betrekken, laat je niet alleen hen maar ook hun ouders onderdeel uitmaken van buurtpreventie. De toewijding van de kinderen en hun ouders bleek ook tijdens deze editie van Politiekids erg groot. Een woordvoerder van de politie licht toe: “Deze editie overtrof onze verwachtingen. Op het gebied van betrokkenheid en aanwezigheid van ouders tijdens de trainingen was dit denk ik de beste lichting tot nu toe. Ook de onderlinge samenwerking tussen de netwerkpartners verliep zeer goed.”

Effectief op de korte en lange termijn

Naast het vergroten van de leefbaarheid, draagt Politiekids ook bij aan een goed opvoedklimaat en verkleint het de kans op jeugdcriminaliteit. Hoe jonger kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en wat de leefregels in de wijk zijn, des te beter. Wijkbewoners leren zo zelf verantwoordelijkheid te nemen over het reilen en zeilen in hun buurten en ontdekken bovendien wat hun persoonlijke krachten hierbinnen zijn. Ook de professionals die werkzaam zijn in de wijk versterken met dit project hun netwerk en inzicht in wat er speelt en welke bewoners een belangrijke rol (kunnen) spelen in de wijkaanpak.

Over Politiekids

SVEN teamleden Jeanet Buikema en Josje Smits hebben het Politiekids project gecoördineerd. Verschillende samenwerkingspartners hebben de competentietrainingen verzorgd. Zo zijn er bijvoorbeeld fysieke trainingen gegeven maar ook mentale weerbaarheidstrainingen. Nog voor de zomervakantie wordt een terugkomdag gepland met de gecertificeerde Politiekids en zullen zij ingezet worden bij activiteiten in hun wijk.

Het complete Politiekids-team wordt gevormd door SVEN, Politie, Sportaal, Budo Schuttersveld, Juf Talent, Alifa en Stadsdeelmanagement West afdeling Jeugd. Politiekids wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Enschede, het VSB fonds, Speeltuin Boswinkel (SES) en de Facilicom Foundation.