Incluzio Twenterand > Start pilot blended care: digitale ondersteuning aan inwoners Twente

Start pilot blended care: digitale ondersteuning aan inwoners Twente

In het voorjaar van 2023 is Incluzio Uitvoering Oost in Twente gestart met de pilot ‘blended care’: het toepassen van digitale hulpmiddelen als onderdeel van individuele begeleiding aan inwoners. Door zogenoemde e-health oplossingen te gebruiken, online trainingen die zelfstandig of met begeleiding van een ambulant begeleider of gezinswerker van Incluzio, krijgen mensen zelf meer regie over een deel van hun begeleiding. Door op een zelf gekozen moment in hun eigen omgeving te werken aan hun persoonlijke doelen wordt de zelfregie van de inwoner vergroot. Op deze manier werken zij effectiever naar volledige zelfredzaamheid.

Het sociaal domein is nog altijd grotendeels mensenwerk. Zo ook ambulante begeleiding. Professionals en cliënten zijn niet anders gewend dan dat contact en ondersteuning face-to-face gebeuren. Maar corona heeft laten zien dat ondersteuning en begeleiding op afstand verlenen in veel gevallen wel kan. Dit noemen we blended werken: een combinatie van menselijke inbreng en digitale techniek.

Met behulp van online trainingen van Gezondeboel, een landelijk digitaal platform van Therapieland, gaan inwoners samen met ambulant begeleiders en gezinswerkers aan de slag om te werken aan persoonlijke leerdoelen. Hij of zij kan deze starten, pauzeren en afronden wanneer hij of zij wilt, de voortgang wordt automatisch bijgehouden. Iemand kan dus op verschillende momenten aan de opdrachten werken.

Duurzaam werken aan persoonlijke leerdoelen

Door de eigen kracht, talenten en kwaliteiten van de cliënt te benadrukken, kan deze trots zijn op wat hij of zij zelf heeft bereikt en draagt zelf verantwoordelijkheid voor het eigen proces. Incluzio Uitvoering Oost gelooft dat dit de enige duurzame manier is. Door systeemgericht te werken, betrekken zij ook het persoonlijke sociale netwerk van de cliënt en worden niet-werkende patronen doorbroken.

In de zomer van 2023 vindt de evaluatie van de pilot plaats. De intentie is om daarna de pilot uit te breiden naar de rest van de teams binnen Incluzio Uitvoering Oost.