Incluzio Twenterand > SVEN gaat verder als Incluzio Enschede

SVEN gaat verder als Incluzio Enschede

Incluzio Enschede voert vanaf 2024 het wijkwelzijnswerk in Enschede uit. Dit vloeit voort uit de huidige opdracht in Enschede-Zuid en -West, waar Incluzio tot december 2023 nog actief was onder de naam SVEN. Wel blijven inwoners voor een deel de bekende gezichten zien. Incluzio Enschede gaat zich samen met partnerorganisaties, vrijwilligers en betrokken inwoners inzetten om buurten leefbaarder, inclusiever en meer sociaal betrokken te maken.

SVEN, toenmalig onderdeel van Incluzio Uitvoering Oost, kent de sociale kaart. Zij heeft een groot netwerk en kent de wijken en mentaliteit van de inwoners. Deze kennis wordt behouden door de vaste gezichten in de nieuwe opdracht van Incluzio Enschede in te zetten. Daarnaast zullen zij nieuwe medewerkers aantrekken. Elk stadsdeel krijgt een integraal wijkgericht team van buurtwerkers en sociaal beheerders, aangestuurd door een teamcoach. Hierin wordt net als nu samengewerkt met inwoners en met belangrijke partners binnen én buiten het welzijnsveld van de gemeente Enschede. Zij gaat in de wijk én op straat aan de slag, samen met inwoners.

Vroegtijdig inspringen op ondersteuningsvragen

De missie die Incluzio Enschede van de gemeente krijgt, is dat iedere inwoner zo zelfstandig, gelukkig en gezond mogelijk kan leven. Dit is waar het huidige SVEN zich sinds begin 2018 ook voor inzet in stadsdelen Zuid en West. De coördinatie van Wijkwijzers is en blijft ook onderdeel van het wijkwelzijnswerk.

Samen met partners en inwoners heeft SVEN de afgelopen jaren gewerkt aan duurzame initiatieven waaronder Sociaal Tuinieren, Politiekids en het Crossbos. Ook heeft zij verschillende bewonersgroepen in Zuid en West ondersteund. Vanuit buurtteam Stevenfenne is samen met partners in de wijk als het jongerenwerk, gemeente en het wijkteam geïndiceerde zorg voorkomen door vroegtijdig op ondersteuningsvragen in te springen. Incluzio Enschede zal dit vanaf 2024 voortzetten.

Enschede vitaler en socialer maken

Incluzio Enschede gaat bijdragen aan het welzijn van mensen en aantrekkelijke wijken en buurten. Door zichtbaar te zijn in de wijk weet zij wat er speelt. Doordat inwoners het wijkwelzijn kennen, wordt de mogelijke drempel voor inwoners om (ondersteunings)vragen te stellen weggenomen. Hoe eerder dit gebeurt, hoe makkelijker de juiste ondersteuning geboden wordt.

Daarbij is het herstellen van bestaanszekerheid, het bevorderen van gezondheid en het vergroten van kansengelijkheid fundamenteel. Incluzio Enschede legt daarbij de focus op talenten en werkt wijkgericht en integraal. Waar mogelijk zet zij ook digitale ondersteuning (e-health) in. Door een deel van de ondersteuning online aan te bieden, kunnen inwoners snel aan de slag op een moment dat het hen uitkomt. Bovendien wordt zo de zelfredzaamheid van inwoners gestimuleerd.