Incluzio Twenterand > Welzijnsorganisatie Incluzio Uitvoering Oost krijgt nieuwe naam in Twenterand

Welzijnsorganisatie Incluzio Uitvoering Oost krijgt nieuwe naam in Twenterand

Welzijnsorganisatie Incluzio Uitvoering Oost gaat per maandag 13 mei 2024 in de gemeente Twenterand verder als Incluzio Twenterand. De nieuwe naam moet zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere lokale positionering in die gemeente. Onder de huidige naam, Incluzio Uitvoering Oost, wordt daarmee enkel nog ambulante begeleiding geboden in heel de regio Twente tot en met december 2024.

De opdracht van Incluzio in de gemeente Twenterand bestaat uit twee onderdelen: gezinswerk en het Scheidingspunt Twenterand. Beide deelopdrachten komen nu te vallen onder Incluzio Twenterand. Operationeel en inhoudelijk verandert er niets, inwoners en partners blijven werken met dezelfde medewerkers en thema’s. Met de slogan ‘Samen komen we verder’ benadrukt Incluzio onder meer het belang van goede samenwerking met lokale partijen in het voorliggende veld.

Gezinswerk en Scheidingspunt

Met het gezinswerk biedt Incluzio Twenterand kortdurende en laagdrempelige ondersteuning in gezinnen. Ook doen zij onderzoek en analyse en geven zij advies op het gebied van jeugd- en gezinsproblematiek. Daarbij werken zij nauw samen met lokale organisaties als maatschappelijk werk, GGD, huisartsen en scholen, maar ook geïndiceerde zorgpartijen.

Het Scheidingspunt Twenterand is voor iedereen die informatie en advies zoekt over echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn. Het Scheidingspunt wordt ingeschakeld door inwoners zelf, maar ook via jeugdconsulenten van de gemeente, geïndiceerde aanbieders of maatschappelijke partners. Als voorliggende voorziening wordt het Scheidingspunt veelal naast geïndiceerde zorg ingezet en verkort zo de totale hulptijd.

Ambulante begeleiding nog vanuit Uitvoering Oost tot en met december 2024

Met de afsplitsing van de deelopdrachten in gemeente Twenterand kiest het bedrijf ervoor om zich met Incluzio Uitvoering Oost vanaf nu te richten op 1 van de oorspronkelijke 4 opdrachten in de regio: ambulante begeleiding.

In januari van dit jaar werd namelijk al gestart met Incluzio Enschede: wijkwelzijnswerk dat tot die tijd vanuit het label SVEN gedaan werd binnen Incluzio Uitvoering Oost. SVEN was de eerste van de vier opdrachten die werd ondergebracht onder een nieuwe, meer lokale naam.