Over ons

Incluzio Uitvoering Oost biedt individuele begeleiding aan jeugd en volwassenen op basis van indicatie. Daarnaast werken we vanuit Incluzio Twenterand met gezinswerkers in de gemeente Twenterand. Vanuit het Scheidingspunt Twenterand staat onze scheidingsdeskundige gezinnen bij in deze moeilijke situatie.

Een toekomstbestendig sociaal domein

Elke buurt een betere buurt; dat is onze droom. Ondanks alle maatschappelijke uitdagingen zien wij dat het mogelijk is iedereen de ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft. Vaak is een andere aanpak dan we gewend waren nodig. Hoe? Door onze professionals ruimte en vertrouwen te geven. Daarmee zijn zij in staat maatwerk te bieden. Zo staan de behoeften, talenten en situaties van mensen centraal, niet een protocol of indicatie.

We zijn resultaatgericht. De duurzame oplossingen die zo tot stand komen zijn vaak klein en dichtbij. Wij werken buurtgericht. Dat doen we integraal: in plaats van langs elkaar heen te werken stemmen we de ondersteuning optimaal af en bundelen krachten. We benutten zo de inzet van professionals uit andere domeinen, vrijwilligers én van buurtbewoners. Samen helpen we mensen weer op weg. Soms door langdurige begeleiding, soms met één gesprek. Maar we doen het vooral door een gezamenlijke aanpak, verbinding met buurtinitiatieven en waar mogelijk door aanvullend slimme digitale oplossingen in te zetten.

Ons doel is namelijk altijd: de veerkracht versterken, zodat iedereen de uitdagingen van het leven beter aan kan. Het is prachtig om te zien dat onze droom – zorg en welzijn in Nederland toekomstbestendig inrichten – langzaam maar zeker werkelijkheid wordt. Alleen door op andere manieren te werken, kunnen we het niveau van zorg en welzijn in Nederland handhaven. Ook voor de toekomst.