Incluzio Twenterand > Wat we doen > Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Wij bieden individuele begeleiding en ondersteuning aan jeugd en volwassenen in 14 Twentse gemeenten. Een aantal van onze ambulant begeleiders heeft een SKJ-registratie. Wij zijn sterk in het bieden van systemische en individuele begeleiding bij:

  • multiprobleem casussen
  • opvoedproblematiek
  • psychische en psychiatrische ziektebeelden

Onze werkwijze?

  • Geen wachtlijst
  • Zolang als nodig, zelfstandig waar kan
  • Met oog voor het eigen netwerk

Cliënten met een WMO-of Jeugdwet indicatie komen in de meeste gevallen bij ons binnen na een gesprek te hebben gehad met een consulent of wijkcoach. In samenspraak met de consulent of wijkcoach, heeft de cliënt vaak al doelen opgesteld. Op basis van deze doelen matchen we de cliënt aan één van onze begeleiders. Zij maken kennis tijdens het intakegesprek. Binnen de zes weken na de intake, wordt er een zorgplan gemaakt. Met ondersteuning van de begeleider werkt de cliënt een half jaar lang aan het behalen van de doelen. Na dit half jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats en wordt er – indien nodig – een evaluatieplan geschreven.

Nu ook digitale ondersteuning

Begin 2023 zijn we gestart met de pilot ‘blended care’: het toepassen van digitale hulpmiddelen als onderdeel van individuele begeleiding aan inwoners. Door zogenoemde e-health oplossingen te gebruiken, online trainingen die zelfstandig of met begeleiding van een ambulant begeleider of gezinswerker van Incluzio, krijgen mensen zelf meer regie over een deel van hun begeleiding. Door op een zelf gekozen moment in hun eigen omgeving te werken aan hun persoonlijke doelen wordt de zelfregie van de inwoner vergroot. Op deze manier werken zij effectiever naar volledige zelfredzaamheid. Meer weten? Lees er hier alles over.

Wie wij ondersteunen

Incluzio Uitvoering Oost begeleidt zowel cliënten vanuit WMO als de jeugdwet. We specialiseren ons in de multi-probleem doelgroep: onze cliënten ervaren problemen op meerdere leefgebieden. Vaak uiten multi-problemen zich in psychische en/of psychiatrische problematiek, ASS, LVB, schulden, verslaving, opvoeding, sociaal netwerk, wonen, school of werk. Zo hebben we bijvoorbeeld veel ervaring in het begeleiden van schoolverlaters- en spijbelaars. We betrekken het netwerk van de jongere in kwestie en onderhouden contact met belangrijke betrokkenen, zoals familie, school, stage, werk, GGZ, huisartsen, instellingen, jeugdreclassering etc. In sommige gevallen gaat deze zorg hand in hand met ambulante begeleiding.

Ons succes

Waar anderen stoppen, gaan wij door. We hebben een lange adem, denken en handelen ‘out of the box’ en zetten alles op alles om cliënten te helpen aan een mooie toekomst. Met onze expertise en loyaliteit kunnen we onszelf bestempelen als betrouwbare partner in het dynamische speelveld van ambulante begeleiding en welzijn. We zien problemen niet als ondragelijk, maar als uitdaging. Sámen zoeken naar passende oplossingen. Constructief werken aan een betere maatschappelijke positie en sociaal welbevinden. Groei en stabiliteit op alle leefgebieden. De samensmelting van onze pijlers maakt dat onze cliënten weer de regie over hun eigen leven krijgen.

Ons team ambulant begeleiders

Rogier Visscher

Ambulant begeleider | Intake coördinator
T: 053-461 92 26
E: RVisscher@incluzio.nl

Anouk Stamsnijder

Ambulant begeleider
T: 053-461 92 26
E: AStamsnijder@incluzio.nl

Arjen Muis

Ambulant begeleider
T: 053-461 92 26
E: AMuis@incluzio.nl

Chantal Wolbers

Ambulant begeleider
T: 053-461 92 26
E: CWolbers@incluzio.nl 

Edmond Spithoven

Ambulant begeleider
T: 053-461 92 26
E: ESpithoven@incluzio.nl

Richelle Barelds

Ambulant begeleider
T: 053-461 92 26
E: Richelle.Barelds@incluzio.nl

Joey Scheggetman

Ambulant begeleider
T: 053-461 92 26
E: Joey.Scheggetman@incluzio.nl

Lotte Swerink

Ambulant begeleider
T: 053-461 92 26
E: LSwerink@incluzio.nl

Daniëlle Werning

Ambulant begeleider
T: 053-461 92 26
E: DWerning@incluzio.nl